Перакажыце змест любога урыука з мастацкага твору з выкарыстаннем двусастауных сказау (12-15 сказау)


Ответов: 1
Ьорибьроьтпиампиротбдпамвсапмиротьло